Website Banner
     
  โปรแกรมเกาะพีพี
 
 
 
 
  แพกเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
 
  ทัวร์หมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา(โดยเรือเร็ว  Speed boat) สุดคุ้มแค่ 2,590บาท/ ท่าน
 
 
วันแรก: 
รถปรับอากาศ รับท่านที่สนามบินหรือ บขส.กระบี่ เดินทางมายังKrabi nemo houseพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
     

 
วันที่สอง: 
8:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้
  8:30 น.
รับท่านจากที่พัก เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
  9:00 น.
ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี ใช้เวลาประมาณ45 นาที บนเรือมี
เครื่องดื่มเย็นๆ ไว้บริการ นำท่านเที่ยวรอบหมู่เกาะพีพีเลเกาะหินปูนที่มีความ
งดงามติดอันดับโลก และสนุกสนานไปกับการดำผิวน้ำดูปะการัง และฝูงปลามากมาย ที่อ่าวมาหยา,อ่าวโล๊ะซามะ,อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง
     
  12:00 น.
นำท่านขึ้นสู่เกาะพีพีดอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพีและรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ตเมนู จากนั้นเดินเล่นเที่ยวชมวิถีชีวิต
ของชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย
  14:00 น.
ออกเดินทางสู่อ่าวลิง จุดดำน้ำที่มีปะการังอันอุดมสมบูรณ์
  15:00 น.
นำท่านสู่เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราเกาะนี้ ททท. ฉายาให้เป็น"ดงปะการังแสนไร่" เชิญทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำตาม
อัธยาศัย
  16:00 น.
เรือเร็วนำท่านเดินทางถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับยังKrabi nemo house
     
วันที่สาม :
8:00 น.
รัปประทานอาหารเช้า
  9.30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
  11:30 น.
เตรียมตัวเดินทางกลับ

     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
  ฝน : 0810929620,0937088125
E-mail : rainy_fon2011@hotmail.com
 
     


 
 
     

  Krabi nemo house
154 หมู่ 5 ซ. นพรัตน์ธารา12 ต. อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 81000
สอบถามข้อมูล : 081-0929620 , 093-7088125
แฟกซ์: 075637724
E-mail: rainy_fon2011@hotmail.com    และ   info@krabinemohouse.com

 
  Line  ID: 0810929620 
     

   

Current Pageid = 11